Sinds mijn jongste jaren ontdek ik hoe de interactie tussen mijn handen en ‘fysiek spul’ iets uit een onzichtbare laag kan aanraken. Als kind knutselde ik dingen die tot mijn verwondering voor anderen van waarde bleken. En als puber pakte ik een stuk klei om zin en betekenis te zoeken in mijn heftige emoties. Op de kunstacademie onderzocht ik de wijsheid van het materiaal. Steeds opnieuw proberend om iets van het diepe fysieke weten te vangen. In mijn eigen lichaam, in zand, in stof, in steen, in papier.
De afgelopen jaren noem ik dat onbenoembare dat ik tegenkom ìn het materiaal ‘Godin’ of  ‘de vrouwelijke helft van God’. Het goddelijke dat hièr is, ìn het ‘spul’, ìn mijn lichaam, ìn de natuur, ìn moederaarde.

Opgeleid als handelingsonderzoeker leerde ik werken met hoe wij als mensen onze wereld zelf vormen en er tegelijkertijd diep door gevormd worden. Zowel de macht, als de onmacht die dit geeft, loopt als een rode draad door al mijn werk.

Toen ik de ‘soziale plastik’ van Beuys leerde kennen, ontstond ruimte om mijn sociaal werk en mijn kunstenaarschap te verbinden. Als organisatiekunstenaar onderzocht ik met de werkwijze van de kunst uiteenlopende maatschappelijke kwesties. ‘Samen maken’ is steeds opnieuw een belangrijke grond in mijn werk.

De laatste jaren heb ik het opdrachtwerk verlaten om mijn autonoom werk (nog meer) haar eigen stroom te laten volgen. Ik maak beelden van klei en vuur, steeds op zoek naar het moment dat fysiek materiaal en transcendente ervaring (voor even) samenvallen. Ik zoek naar God ìn het ‘spul’ en ìn het werkproces. En ik nodig mensen uit om deze ervaring met mij mee te maken.

Werk // Exposities

Asjera’s terugkeer | groepstentoonstelling EXODUS tentoonstelling | Bijbels Museum & Buitenplaats Doornburgh | 2023
Meemaakdagen Asjera’s terugkeer | Landgoed ‘t Soete Zod en Buitenplaats Doornburgh | 2023
Asjera’s terugkeer | EXODUS online tentoonstelling | Bijbels Museum & Buitenplaats Doornburgh | 2022 & 2023
Gaia L’Origine du monde | Performatieve stook & gesprek | Signal-app & Landgoed ’t Soete Zod | 2022
Maakproces als ritueel voor de godin | Publicatie | Hard//Hoofd-magazine | 2022
Lilith a Goddess Prayer | Stook en tentoonstelling | Landgoed ’t Soete Zod | 2021
Oogst van scherven en beelden | Tentoonstelling | Werkplaats Overvloed | 2020
Tentoonstelling in het bos | Rondgang langs Magdalena I en Magdalena II | Landgoed ‘t Soete Zod | 2020
De installatie van Marieke | Performance | onderdeel van Culturele Zondag Go West | Werkplaats Overvloed | 2019
Maak zacht | Interactieve installatie | Opening Werkplaats Overvloed | 2018
Samen kennis maken | participatief actieonderzoek | Transformeren door kennis maken| in opdracht gemeente Leiden | samen met Mieke Moor, Stefanie de Cuba en Albert Cath | 2017 en 2018
Amor Complexitatis | workshop en citatenmoeras | afscheid Harry Kunneman | samen met Bart van Rosmalen | 2017
De menselijk maat bestaat niet | installatie | een uitdijende definitie van de menselijke maat | in opdracht RadboudUMC | onderdeel van Unstitute | samen met Mieke Moor | 2016
Dansen op het plein | artistiek proces om samen meerjarenbeleid te maken | in opdracht van faculteit Gezondheid, Voeding & Sport Haagse Hogeschool | samen met Mieke Koldewee, Mieke Moor en Suzan Verdonschot | 2016
Papieren Moeras | installatie voor close reading | op basis van Oratie Harry Kunneman | open Organisatieatelier | samen met Mieke Moor, Mieke Koldewee en Harry Kunneman |2016
Wat doet een programma-manager? | Installatie| in opdracht van PGMopen | DeFabrique | 2016
Werk op tafel | Installatie & Gesamtkunstwerk | Opening Organisatieatelier | samen met Mieke Koldewee en Mieke Moor | 2015
Speelruimte maken we samen | participatief actieonderzoek naar toekomstbestendig speeltuinwerk in Utrecht | in opdracht Gemeente Utrecht | samen met Suzan Verdonschot en Wouter Kesseler | 2015 tot 2017
Tussen de Regels | Installatie & Gesamtkunstwerk | Bedrijvencentrum Hooghiemstra | samen met Mieke Koldewee en Helen van Dijk | 2014
Over grenzen… een inventarisatie van multiproblemgezinnen | Publicatie | in opdracht van gemeente Utrecht | samen met Jan Bour | 2007
Mengelmoes, over de functie en betekenis van het speeltuinwerk | Publicatie | samen met Andries Baart, Saskia Koster en Monique de Bree | 2004
Begeleid Werken, theorie en methodiek van een individuele, vraaggerichte benadering
| Publicatie | samen met Marianne Coenen-Hanegraaf en Ben Valkenburg | 1998

Nevenactiviteiten

Les & Begeleiding
Jaarcirkel Maak je eigen werk | volg het pad van de kunstenaar | doorgaande groepen

Stichter en hoeder
Landgoed ’t Soete Zod

Medeoprichter
Organisatieatelier
Werkplaats Overvloed

 

Werkverbanden

2019 – heden Kunstenaar | Zelfstandig ondernemer
2014 – 2019 Organisatiekunstenaar | Zelfstandig ondernemer
2014 – 2019 Bestuurslid Buurtpastoraat | Onbezoldigd | Utrecht
2013 – 2014 Kwartiermaker nieuwe organisaties Sociaal Makelen | Utrecht
2011 – 2013 Directeur Jeugdparticipatie | Welzijnsorganisatie Portes | Utrecht
2008 – 2009 Clustermanager Jeugdparticipatie | Portes | Utrecht
2006 – 2007 Onderzoek en advies | Zelfstandig ondernemer
2006 – 2007 Beleidsmedewerker Strategie en innovatie | Portes | Utrecht
2000 – 2005 Sociaal Cultureel Werker | Speeltuin de Duizendpoot | Utrecht
1997 – 2000 Onderzoek en advies | adviesbureau STAB | Utrecht
1997 – 2000 Docent | Faculteit Sociale Wetenschappen | Universiteit Utrecht | Utrecht
1992 – 1997 Studentlid in diverse bestuursorganen | Universiteit Utrecht | Utrecht

 

Opleiding & Ontwikkeling

Persoonlijk werkatelier | een jaar lang persoonlijke begeleiding en reflectie op mijn practicum | door Marjorieke Glaudemans |
Ontwikkeling van bewustzijn en vitale levensenergie | diverse retraîtes in de eeuwenoude traditie van Kashmir Saïvisme | door o.a Carla Verberk, Remmelt van Kleef en Martina Roos Gijsbers | Centrum voor Tantra | van 2017 tot 2022
Masterclasses Clay | Ruwe klei, Op ‘t Wad de klei in, en Masterclasses in 4 ton klei | totaal 15 dagen | door Alexandra Engelfriet | van 2016 tot 2018
Bonfire and paperfiring | workshop | dagdeel | door Patty Wouters | 2018
Organiseren 3.0 – Tussen de regels | Leerwerkplaats over het verbinden van kunst en filosofie en met de (organisatorische) vraagstukken van deze tijd | door Mieke Moor & Mieke Koldewee | Twijnstra & Gudde | 2013/2014
Masterclasses Public Management | Financieel management & bedrijfsvoering, Strategie, Beleid & Politiek, HR & Organisatiemanagement | Universiteit Twente | van 2011 tot 2013
Presentietheorie | Verdiepingscursus | door prof. Andries Baart | Stichting Presentie | 2007
Autonoom beeldende kunst | Ruimtelijk werk en beeldhouwen | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | van 2000 tot 2004 (afgerond zonder diploma)
Beeldhouwen in steen en klei | diverse cursussen | door Angela Bottenberg, Miriam Miras, Gerard van Rooy en Christien Sielcken | samen ruim 200 dagdelen | o.a. Artibus & Bleu et Vert | Utrecht
Algemene Sociale Wetenschappen | Sociaal Economisch Beleid en Arbeidsvraagstukken | Handelingsonderzoek door prof. Harry Coenen | Universiteit Utrecht | van 1992 tot 1997

In het voorjaar van 2017 ontdekte ik op Bali de godin Dewi Saraswati, godin van de wijsheid en de kunst. De scheppende hindoe godin die zich verplaatst op een Lelie, schoonheid die groeit uit vieze modder. Datzelfde jaar nam de kunstenares Alexandra Engelfriet mij mee naar de klei in de Dollard (een deel van het wad). Daar gingen we letterlijk de klei in en voelde ik mij – misschien wel voor het eerst sinds de geboorte van mijn dochter – volledig materie. Op een universele, spirituele manier. Ik voelde mij verbonden met het pantoffeldiertje, verbonden met de aarde, verbonden met het leven zelf.

In de klei werd een verlangen gewekt dat me op een pad van verdieping bracht. Een wonderlijke, soms angstaanjagende, vaak vreugdevolle ontdekking van de godin, de leegte en de materie die ik ben.
Ik ontmoette Maria Magdalena in verhalen en beelden. Ze voelt als mijn link naar de sensuele, manifesterende vrouwelijke kracht. De kracht die weggeschreven werd uit onze christelijke verhalen en gebruiken. En daarmee uit de levens van mijn oma’s en opa’s, mijn moeder en vader, … uit het mijne. Tranen rollen over mijn wangen als ik dit gemis in mijn geschiedenis voel, het gemis in mij zelf.
Aan het einde van dat jaar liep ik weg van een theatrale avond over vergaderen die ik nota bene zelf georganiseerd had. Ik wilde niet praten, niet vergaderen, niet optreden. De volgende ochtend maakte ik een levensgroot zelfportret in klei. Of eigenlijk moet ik zeggen, de volgende ochtend ontstond dit beeld door mijn handen… Ik ontdekte mezelf voor de tweede keer in de klei.

Sindsdien zoek en werk ik verder. Ik zoek technieken om zo’n groot beeld van klei te drogen en in vuur te bakken. Er vallen scherven en er zijn kleine momenten van triomf. Onderweg ontstaat er kleiner werk en andere grote zelfportretten. Ik leer over uithollen, over vuur en ovens, over transformatie.

Ik ben onderweg.

 

 

 

Pin It on Pinterest