Lilith – a Goddess Prayer

Chamotteklei en vuur
2021

l 120 cm x b 90 cm x h 90 cm

Sinds haar stook ligt ze in het bos van landgoed ‘t Soete Zod.
Daar wordt ze langzaam opgenomen in de aarde.

Je kunt haar bezoeken, maak hier een afspraak.

 

Het verhaal van Lilith is zo oud als het scheppingsverhaal. Het tweede scheppingsverhaal uit de bijbel is bekend. God schept Eva uit Adams rib (Genesis 2:22-23). Minder bekend is dat er in de bijbel vòòr Eva al eerder een vrouwelijke mens voorkomt. In het eerste verhaal in de bijbel schept God de mens, ‘mannelijk en vrouwelijk, naar zijn (en dus ook haar) evenbeeld’ (Genesis 1:27). In de bijbel lezen we daarna niet veel meer over deze eerste gelijkwaardige vrouw.

In de joodse traditie is haar verhaal wel overgeleverd. Lilith wordt ze genoemd in de Talmoed. Ze was een krachtige en sensuele vrouw; tegelijkertijd geschapen met Adam, uit dezelfde stof.

Adam wilde haar met geweld laten weten wie de sterkste was. Lilith wilde zich echter niet aan hem onderwerpen en riep in haar wanhoop de onuitsprekelijke naam van God uit. JHWH luisterde en gaf haar vleugels waarmee ze wegvloog uit het paradijs. Adam, die alleen achterbleef, smeekte God om haar terug te brengen, maar Lilith weigerde. Pas daarna – in het tweede scheppingsverhaal – schiep God Eva uit Adams rib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
add_filter( 'et_pb_gallery_image_width', 'custom_image_width' ); function custom_image_width($width) { return '400'; } add_filter( 'et_pb_gallery_image_height', 'custom_image_height' ); function custom_image_height($height) { return '400'; } add_image_size( 'custom-image-size', 400, 400, array( 'center', 'center' ) );